Fana: At a Speed of Life!

METEK gamoo baasii Birrii miiliyoona 108 itti baase baatii lamaan booda gadhiisufi

0 364

Finfinnee, Fulbaana 8,2012(FBC)- Koorporeeshiniin Sibiilotaa fi Injinariingii(METEK) gamoo baasii Birrii miiliyoona 108 itti baase baatii lamaan booda gadhiisufi.

Dhaabbatichi gamoo Hoteela Impeeriyaalii akkaataa ifa hin taanee fi burjaajjii qabuun bituun isaa ni yaadatama.

Adeemsa gurgurtaarratti kaffaltiin galii Birriin miiliyoonni 32 kaffalamuu dhabuu isaatini gamicha baatii lamaan booda kan gadhiisu jedhameera.

Koorporeeshiniin Sibiilotaa fi Injinariingii(METEK) gamoo Hoteela Impeeriyaalii naannoo Garjiitti argamu waggaadhan dura bituun isaa ni yaadatama.

Dhaabbatichi gamicha ega biteen booda adeemsa seeraa xumurachuu dhabus, bittaadhan booda akka waajjiraatti itti fayyadamaa jira.

Kaffaltii bittaa ega raawwateen booda, maqaa naanneffachuun hin danda’ame.

Kunis kan ta’e qaamni gamicha METEKf gurgure duursa abbaa qabeenyaarraa yoo bitu maqaa waan hin naannessineefi.

Abbaa qabeenyaa duraarraa bitee METEKf qaamni gurgure kan kaffale Birrii miiliyoona 20 qofa.

Ministeerri Galiiwwanii gurgurtaa duraarraa Birrii miiliyoona 12, ida’amaan Birrii miiliyoona 32 hin sassaabbanne.

METEK gamoo kana gadhiisus Birrii miiliyoona 37 haaromsaaf, Birrii miiliyoona 68 ammoo bittaadhaf baasera.

Haaylayyasuus Siyyuum

Comments
Loading...