Fana: At a Speed of Life!

Laaybeeriyaatti balaa ibiddaa qaqqabeen lubbuun namoota 28 darbe

0 565

Finfinnee, Fulbaana 8, 2012 (FBC)  – Balaa ibiddaa mana barumsaa amantii Laaybeeriyaatti iqaqqaabeen yoo xiqqaate lubbuun namoota 28 darbeera.

Namoota 28 lubbuun darbe keessa 2 barsiisota ta’uun himameera.

Balaan kun kan qaqqabe Laaybeeriyaa naannoo Moonrooviyaa bakka Peensiviil jedhamu ta’u poolisiin beeksiseera.

Balichaan yoo xiqqaate daa’imaan 26 fi barsiisonni 2 lubbuun darbuu Waajjiri Preezidaanti biyyaatti mirkaneessera.

Warren balaa kanaan lubbuun darbe barattoota qulqulluu qur’aanaa yoo ta’an, umuriin isaani  10-20 gidduu akka ta’e ibsameera.

Ka’umsi balaa kanaa maal akka ta’e qoratamaa jiraachuu gabaasichi hubachiisera.

Maddi:- Aljaziiraa

 

Comments
Loading...