Fana: At a Speed of Life!

Re’ee haadha harma 4 baayyota ajaa’ibsiifte

0 170

Finfinnee, Fulbaana 7, 2012 (FBC) – Uumamaan Re’een harma 2 qofaa akka qabdudha kan beekkamu.

Tibbana Naannoo Oromiyaa Godina Arsii Aanaa Gololchaa Re’een haadha harma afurii jiraachuun dhaga’ame.

Qabeenyummaan isaa kan obboo Mahaammad Qaasim kan taate Re’een haati harma afurii kun hanga ammaatti ilmoo tokko qofaadha kan dhalte.

Hoogganaan Biiroo Dhimmootaa Kominikeeshinii Godina Arsii obbo Taajii Sulxaan naannichatti waan ajaa’ibsiisaan akka kana uumamuun ta’ii yeroo jalqabaa ta’uu isaa ibsaaniiru.

Maddi:- TOI

Comments
Loading...