Fana: At a Speed of Life!

Meeksikootti reeffi namoota 29 argame

0 1,012

Finfinnee, Fulbaana 7, 2012 (FBC)- Meeksikoo bakka awwaalchaa icciiti ta’e tokkotti reeffi namoota 29 argame.

Reeffichi Dhiha biyyatti bulchiinsa Jaaliiskootti qotamuun kan argamee ta’uu aanga’oonni biyyatti himaniiru.

Reeffi namoota kana pilaastikaan haguugame kan argame yoo ta’u, namoota reeffi isaanii argame keessa lama dubartoota ta’uun ibsameera.

Aanga’oonni naannichaa bakki awaalchaa icciitii ta’e kan biro barbaadaa akka jiru ibsaniiru.

Meeksikootti gareen qindaa’e yakkaa fi baala sammuu nama hadoochu deddebisaan waliigaltee dhabuu irraan kan ka’e gareen tokko garee tokko irratti ajjeecha ni raawwatu.

Poolisiin biyyatti yeroo dhihoo as baayyinni namoota ajjeeffamanii fi dhabamanii dabalaa jiraachuu ibseera.

Reeffi namoota bulchiinsa Jaaliiskootti argame kun addunyaa irratti gareewwaan yakkaa qindaa’aan  baakkee shaan keessaa isa tookko ta’uu himameera.

Maddi:- Rewutarsi

 

 

 

Comments
Loading...