Fana: At a Speed of Life!

Bara kana proojaktoonni jallisii haaraan 6 ni jalqabsiifamu

0 118

Finfinnee, Fulbaana 6, 2012 (FBC) – Bara baajataa kanatti proojaktoonni jallisii haaraan 6 ni jalqabsiifamu jedhe Ministeerri Bishaan, Jallisii fi Inarjii.

Ministirri ministeerichaa Dooktar Injiinar Silashii Baqqalaan akka Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himanitti proojaktoonni haaraa ja’an oomishtummaa roobarratti rarra’e gara jallisiitti ceesisuuf ni gargaaru jedhan.

Iddoowwan proojaktoonni jallisii itti ijaarraman adda baasuurra darbee, caalbaasiin ba’uudhan koontiraaktaroota waliin waliigalteen mallatteeffamee hojiitti galaniiru jedhan.

Proojaktoonni kanneen naannolee addaddaatti kan ijaarraman yammuu ta’u, dhiyeenya magaalaa Finfinneettis tokko ni ijaarrama jedhan.

Proojaktiin kun Ada’aa Bachootti kan ijaarramu yammuu ta’u, lafa heektaara kuma 5 ni misoomsa jedhan.

Ijaarsi proojaktoota jallisii ja’anii waggaa 1 hanga waggaa 3 fudhachuu danda’u.

Proojaktoonni kanneen lafa heektaara kuma 32 misoomsuun, maatii kuma 64 fayyadamoo taasisuu danda’u.

Hojichi eegalamee amma xumuramutti,misooma jallisii dabalatee lammiilee kuma dhibba 2 amma kuma dhibba 3 ta’aniif carraa hojii uuman eegama.

Comments
Loading...