Fana: At a Speed of Life!

Dubartii abjuu isheen qubeelaa waadaa liqimsite

0 177

Finfinnee, Fulbaana 5, 2012 (FBC) -Lammii Ameerikaa jiraattu Kaaliforniyaa kan taate Jeenaa Ivaansi abjuudhaan qubeelaa waadaa diyaamandi irraa tolfame liqimsuun ishee himame.

Ivaansi Qubeelaa waadaa ishee liqimsu kan dandeesse abjuu isheen baaburaan adeemaa otuu jirtuu hattoonni qubeelaa ishee fudhachuuf yeroo yaalaan qubeela ishee oolchuuf akka liqimsite himte.

Ivaansi si’a hirribaa kaatu qubeelaan ishee quba ishiirra akka hin jirre arguun  akka ishee naasise himteetti.

Hata’uuti abjuu isheetiin baaburaan imalaa otuu jirtu hattoonni qubeelaa fudhachuu akka yaalanii fi yaalii isaanii ittisuuf qubeelaa waadaa  ishee akka liqimsite yaadachuu dandeesseetti.

Waan uumame kana hiriyyaa isheetti erga himtee furmaata rakkinichaa argachuu gara Hoospitaala naannoo isaanitti argamuu imalaan.

Ivaansi qorannoo raajii (X-Ray ) hoospitaalichi taasiseen qubeelaa waadaa kaaraati 2.4 garaa ishee keessa jiraachuu mirkaneesseera.

Dhimmicha hedduu kan rifataan dooktoroonni hospitaalichaa yaaliin baqaqsanii yaaluu akka taasifamu godhaniiru.

Yaalichaanis qubeelaa waadaa Ivaansi abjuu isheetiin liqimsite garaa ishee keessaa baasuun danda’ameera.

Yaalii baqaqsanii yaaluu heddu sodaattee kan turte Ivaansi qubeelichi nagaan garaa ishee keessaa bahuu isaa hedduu akka itti gammadde himteetti.

Maddi:- BBC

 

 

Comments
Loading...