Fana: At a Speed of Life!

Ogeessota miidiyaatif Irreecharratti leenjiin hubannaa gabbisuu kenname

0 492

Finfinnee, Fulbaana 3, 2012 (FBC) – Yaadrimee fi falaasama ayyaana Irreechaa ilaalchisuun ogeessota miidiyaatif leenjiin hubannaa gabbisuu Finfinneetti kenname.

Waltajjichaan ogeeyyii fi hoggansa miidiyaa mootummaa fi dhuunfaa hundarraa walitti babba’an waliin hubannaan uumameera.

Marichaanis yaadrimee fi falaasama Irreechaa, bu’aa dinagdeesaa, iddoo Irreechi kunuunsa uumamaaf kennu, hariiroo ummatootaa cimsuu, nageenya, tasgabbii, araaraa fi waliigaltee, tokkummaa fi biyya ijaaruu keessatti qooda qaburratti hubannaan uumameera.

Waltajjicha kan mijeesse Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Biiroo Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaati.

Comments
Loading...