Fana: At a Speed of Life!

Godina Arsii aanaa Jajuutti lolaan laga Awaash oomisha mancaase

0 342

Finfinnee, Fulbaana 3, 2012 (FBC) – Godina Arsii aanaa Jajuutti lagni Awaash guutuun gandoota 3 keessatti oomisha mancaase.

Waajjirri Dhimmoota Koominikeeshinii Godina Arsii akka beeksisetti lagichi guutee dhangala’uun oomisharratti miidhaa qaqqabsiisera.

Miidhaa Fulbaana 1,2012 qaqqabeen oomishti timaatimaa, boqqoolloo, xaafii, qullubbii, qaaraan buqqifamaa fi ciramaa jiruu fi haamamuuf gahe manca’eera.

Ragaa amma ammaatti sassaabbameen abbootiin warraa 276 ol yoo buqqifaman, oomishti lafa heektaara 75tti tilmaamamu bishaanin miidhaan irra ga’eera.

Barattoonni yuunvarsiitii fi koolleejjiiwwan adda addaa irraa ebbifamanii Waldaa Magariisaa jedhuun ganda Accaamoo keessatti gurma’anii lafa IMXn akka aanaatti kennameef lafa heektaara 6 keessaa lafa heektaara 4.125 irratti oomiishaa turanii gabaaf dhiyeessuuf osoo qophaayaa jiranuu qabeenyi manca’eera.

Barattoonni waliigalaa 45; 7 digrii, 23 diippiloomaa fi 15 koolleejjii BLTO irraa kan ebbifamanidha.

Akka koreen sodaa balaa aanaa tilmaametti qabeenyi Birrii miiliyoona 3tti tilmaamamu manca’eera.

Comments
Loading...