Fana: At a Speed of Life!

Qabxiin seennii yuunvarsiitii ifoome

0 2,170

Finfinnee, Qaammee 6, 2011 (FBC) -Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoo qabxii seennii dhaabbilee barnoota olaanoo 2012 ifoomse.

Haaluma kanaan;

1.Saayinsii uumamaatin
Dhiiraf 176; Shamarraniif 166

2. Saayinsii hawaasummaatin
Dhiiraf 174, Shamarraniif 164

3. Naannolee guddattootatti
Saayinsii uumamaatif
Dhiiraf 166, Shamarraniif 156

Saayinsii hawaasummaatin
Dhiiraf 164, shamatrraniif 154

4. Murtee addaatin
Qaro dhabeeyyiif dhiiraf 120, Shamarraniif 115

Kan rakkoo dhageettii qabaniif, dhiiraf 110 shamarraniif 105

5. Qormaatamtoota dhuunfaaf
Dhiiraaf 190, Shamarraniif 185

6. Qabxiin seennii dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa gadi aanaan 140dha.

Qabxii qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kanaan barattoonni 142,821 waliigalaan dhaabbilee barnoota olaanoo mootummaa kan seenan ta’a.

Qabxiin seennii dhaabbilee barnoota olaanoo baranaa kan murtaa’e gosoota barnootaa Afaan Ingilizii, Herreega, Skoolaastiiks Aptiitiyuudii, Fiiziksii, Ji’oograafiidhaani.

Bara 2011tti barattoota qormaataf galmaa’an 322,717 keessaa 319,264 qormaata fudhataniiru.

Haaylayyasuus Siyyuumtu gabaase.

Comments
Loading...