Fana: At a Speed of Life!

Labsiin filannoo Yeroo darbe MM Bakka Bu’oota Ummataatiin ragga’e hojiirra akka hin oolle gaafatame

0 429

Finfinnee, Qaammee 5, 2011 (FBC) – Labsii filannoo, naamusa filannoo fi galmee paartileen siyaasaa Yeroo darbe Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiin ragga’e sirreeffamni seeraa otuu hin taasifamaniin hojiira akka hin oolle gaafatame.

Labsii filannoo, naamusa filannoo fi galmeen paartileen siyaasaa Yeroo darbe Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiin ragga’e sirreeffamni seeraa otuu hin taasifamaniin hojiira akka oolle paartileen siyaasaa gaafatan.

Paartileen siyaasaa 65 guyyaa har’aa labsii yeroo darbe Manni maree Bakka Bu’oota Ummataa Labsii filannoo, naamusa filannoo fi galmee paartileen siyaasaa ragga’e ilaalchisuun ibsa laatera.

Paartileen akka ibsanitti kan ragga’e mirga seeraa ijaaramu, filamuu fi filchiisisuu kan cabse waan ta’eef hojiirra otuu hin oolin dura sirreeffamni akka taasifamu gaafataniiru jechuun Laaykuun Alamtu gabaase.

Comments
Loading...