Fana: At a Speed of Life!

Abbaan Taayitaa Galiiwwanii sirna kaffaltii gibiraa diijjiitaalaa hojiirra oolchufi

0 172
Finfinnee, Qaammee 5, 2011 (FBC) – Abbaan Taayitaa Galiiwwanii Naannoo Oromiyaa bara 2012tti sirna kaffaltii gibiraa diijjiitaala gochuufi.
 
Sirni kaffaltii gibiraa naannoo Oromiyaa bara haaraatti diijjiitaala kan ta’u ta’uu daayreektarri olaantuu abbaa taayitichaa aadde Caaltuu Saaniin Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.
 
Hojimaatichi sirna kaffaltii gibiraa to’achuudhan ala galii mootummaa kan guddisu ta’uu beeksisaniiru.
 
Abbaan taayitichaa bara karooraa xumurame 2011tti galii Birrii biiliyoona 18 argachuuf karoorsee Birrii biiliyoona 19 ol sassaabuusaa himaniiru.
 
Kunis galii bara baajataa 2010 yoo dorgomsiifamu caalmaa Birrii biiliyoona 7 olii akka qabu eeraniiru.
 
Galii argameef sosochiin sassaabbii gibiraa fi taaksii haala mijataa uumuu ibsan.
 
Muuxannoo bara darberraa ka’uudhan bara 2012tti hojimaaticha diijiitaala gochuudhan galii sassaabbamu guddisuuf karoorfamuu ibsaniiru.
 
Bara haaraatti galii Birrii biiliyoona 22 sassaabun karoorfameera.
Comments
Loading...