Fana: At a Speed of Life!

Gaazexeessituun dubartoota furdatan irratti yaada hin barbaachiifne kennite hojiirra dhorkamte

0 140

Finfinnee, Hagayya 24,2011 (FBC) – Qopheesituun Sagantaa televizhiini biyya Gibtsii waa’ee dubartoota gar-malee furdatani yaadni ishiin kenniten  namoota biyyatti baayyee dheekamsiise.

Gaazexeessitun Rihaam Sa’iid jedhamtu sagantaa darbu irratti namoonni akka malee furdataan maatii isaaniif ta’e biyyaafis faayidaa hin qaban jechuun yaada ishi kennite.

Itti dabaluunis,  dubartoonni furdinni fi ulfaatinni isaanii gar-malee ta’e yeroodhaan booda dubartumma isaanii fi jireenya isaaniitti gammachuu hin qaban jette.

Dubartoonni akka malee furdataan carraa isaan abbaa manaa argachuu qabaan xiqqaadha. Sabaabni isaas dhiiroonni dubartoota gar-malee furdatan hin jaalatan;  yoo kan bultii ijaaratan ta’eelle yeroodhaan booda ni hiiku jetteetti.

Yaada isheen kenniteen wal qabate dubartoota biyyichaan keesumattu miidiyaalee hawaasaa irratti komii fi mormii cimaa uumeera.

Sababa yaada kana kenniteen, Abbaan Taayitaa Broodkaasti Biyyatti hojiirraa dhaabera,

Tarkaanfii abbaan taayiticha fudhate kun ana irratti dhiibba hin uumu, akkaa waanaan  yeroo soorama bahee ijoollee kiyya kununsuutti fudhadha jetteetti.

Maddi:- Egypttoday.com

 

Comments
Loading...