Fana: At a Speed of Life!

Somba addunyaa jedhamuun kan beekamuu bosonnii Amaazoon oksijiinii %20 maddisisuun bekkama

0 151

Finfinnee, Hagayya 22,2011 (FBC) – Somba addunyaa keenyaa jedhamuun kan beekamuu bosonnii Amaazoon oksiijiinii addunyaan keenya barbaadduu harka 20 maddisiisuun beekamaa .

Bosonnii kuni % 60 ol Braazil keessatti kan argamuu yoo tahuu %40 bosona kana ammoo biyyoota Ameerikaa Kibbaa saddeettahaniiru qooddataa.

Lafa skweer maayilii bil.2.1 ol uwisee kan argamuu bosonnii roobaa Amaazoon bakka jireenyaa namoota miiliyoona 35 fi mukkeen biiliyoonotaatii jedhamaa.

Kana malees bakka jireenyaa sanyii ilbiisoota mil 2.5 fi namoota durii kaasee bosonicha keessa jiraatanii mil 2.6 of keessatti qabatee jiraa.

Kana qofaallee osoo hin taanee gosaawwaan garagaraa 40 olis of keessatti qabatee jiraachuu isaatii kan himamuufi.

maarree bosona kanadhagaa abiddaan gubachaa kan jiru.

Ragaalee bahaa jiraniiniis bara kana qofaa abiddi kuma 73 tahu bosona kana keessatti kan kahee yoo tahuu kan bara darbe irraa caalmaa %85 qabaadhaa kan jedhame.

lafa qonnaaf jecha abiddi qonnaan bulaan qabsiifamummoo sababa balaa abida kanaati.

Maddi: CGTN

Yidniqaachew hayilemaariyaamittin

Comments
Loading...