Fana: At a Speed of Life!

Proojaktiin fooyyessa diinagdee maakroo Ityoophiyaa jalqabaa ifoome

0 251
Finfinnee, Hagayya 17, 2011(FBC)- Proojaktiin fooyyessa diinagdee maakroo Ityoophiyaa jalqabaa ifoome.
 
Proojaktichi akka milkaa’u mootummaan Ameerikaa deeggarsa kan taasisu ta’uu beeksiseera.
 
Ityoophiyaan waggoottan darbanitti guddina diinagdee galmeesistus, guddinichi gufuuwwan biyya keessaa fi alaarraa kan ka’e miidhaaf saaxilamaa tureera.
 
Proojaktichi waggoottan sadan dhufaniif hojiirra kan ooludha.
 
Hoggananaan Baankii Biyyoolessaa Ityoophiyaa Dooktar Yinnaagar Dasseen rakkoolee mudatan qolachuun guddina fooyya’aa galmeessisuuf ni hojjetama jedhaniiru.
 
Diinagdeen biyyattii akka tasgabbaa’u, galiin lammiilees akka dabalu ni hojjetamaan ibsan.
 
Ityoophiyaatti Ambaasaaddarri Ameerikaa Maaykil Reeynar gama isaanitiin proojaktiin fooyyessa diinagdichaa akka milkaa’u mootummaan Ameerikaa tumsa barbaachisaa mara ni taasisa jedhaniiru.
 
Tumsii fi hariiroon diinagdee biyyoota lamaanii akka guddatu, qooddannaan muuxannoos akka dabaluuf ni hojjetama.
 
Mootummaan Ameerikaa hojiirra oolmaa proojaktichaatif deeggarsa Doolaara Ameerikaa miiliyoona 4 akka laatu ibsaniiru.
 
Gama birootin hoggansi baankichaa hayyoota Yuunvarsiitii Haarvaard waliin mari’ataniiru.
 
Yuunvarsiitichatti duursaan garee Wiirtuu Qorannoo Misoomaa fi Guddina Diinagdee Proofeesar Riikaardoo Huusmaan guddinni diinagdee Ityoophiyaa waaraa akka ta’u, bu’uura misoomaa bal’isuun ni barbaachisa jedhan.
 
Isaanis ogummaa isaanitiin damichaan ga’ee ofii ba’achuuf kan hojjetan ta’uu eeraniiru.
Comments
Loading...