Fana: At a Speed of Life!

Manni Maree Tajaajila Lammummaa Oromiyaa hundeeffame

0 212

Finfinnee, Hagayya 17,2011(FBC) – Manni Maree Tajaajila Lammummaa Oromiyaa hundeeffame.

Waltajjiin marii hundeeffama mana marichaa Waajjira Preezdaantiitti taa’ameera.

Maricharratti itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, abbootiin Gadaa, hoggansi naannoo, artiistonnii fi dhimmamtoonni argamaniiru.

Tooftaa hojiirra oolmaa tajaajila lammummaa, haala caaseffamaa fi hojiilee gama kanaan hojjetamuu qabanirratti hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxon barreeffama qorannoo dhiyeessaniiru.

Mootummaan naannichaas lammiileen tajaajilli lammummaa laachuun guddinaaf ga’ee isaanii akka gumaachan hojjechaa jira.

Hojiilee hanga ammaatti hojjetamaniinis manneen kuma 3 ol lammiilee harka qalleeyyiif kan ijaaraman ta’uu fi manni kuma 4 ol ammoo kan suphamaniif ta’uun ibsameera.

Haadholiin dahumsa irratti sababa dhiiga dhangala’uun akka hin duune arjooma dhiigaa taasifameen ji’a tokko keessatti dhiigni yuuniitii 4,556 kennameera.

Arjoominni dhiigaa kun dubartoota qofaarraa dhiigni yuunitii 336 guyyaa tokkotti kan fudhatame ta’uunis ibsameera.

Walumaagalatti namootni miiliyoonni 7.5 hojii tajaajila lammummaa irratti kan bobba’an ta’uu obbo Admaasuun ibsaniiru.

Hojiin tajaajila lammummaa kun maallaqatti osoo shallagamee Birrii miiliyoona dhibba 4 fi miiliyoona 63tti kan siqu ta’a.

Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 10ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa isaa gaggeessen labsii tajaajila lammummaa raggaasisuun isaa ni yaadatama.

Manni marichaas har’a hundaa’un ifoomera.

Comments
Loading...