Fana: At a Speed of Life!

Pilaastikoonni xixiqqoon bishaan dhugaati keessatti argamaa fayyaaf kan sodaachisan miti

0 153

Finfinnee, Hagayya 16,2011 (FBC) – Dhaabbannii Fayyaa Idila Addunyaa pilaastikoonni xixiqqoon bishaan dhugaati keessatti argamaa sadarkaa ammaa kanatti fayyaaf kan sodhaachisan miti jedheera.

Dhaabbanni Fayyaa Idila Addunyaa sadarakaa amma kanatti pilaastikoonni xixiqqoon bishaan dhugaati keessatti argaan ( hamma miilii liitirii 5 gadi ta’an) fayyaa namaaf kan sodhaachiisan miti jechuun beeksise.

Dhaabbanni Fayyaa Idila Addunyaa dhimma kana ilaalchisuun gabaasa jalqaba baaseen pilaastikoonni hamma gadi aanaa qaban qaama waliin tutuqaa fi hariiroo tokko otuu hin uumiin akka darbu ifoomseera.

Pilaastikii hamma gadi aanaa qaban jechuun hammi isaani miilii liitirii 5 gadi kan ta’an Galaanoota, Haroowwaan, bishaan dhugaatii akkasumaas bishaan samsamaan keessatti kan argamanidha.

Pilaastikoonni hamma kana irratti argaman sadarkaa kanatti fayyaaf kan hin sodhaachifne yoo ta’u, garuu qorannoon dabalataa ni barbaachisa jedhameera.

Maddi:- BBC

Comments
Loading...