Fana: At a Speed of Life!

Obbo Shimallis Abdiisaa fi Aalook Shaarmaan Iistarn Indaastirii Zoon daawwatan

0 107
Finfinnee, Hagayya 16,2011 (FBC) – Obbo Shimallis Abdiisaa fi Aalook Shaarmaan Iistarn Indaastirii Zoon daawwatan.
 
Itti aanaan preezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi ministirri Ministeera Tumsa Misoomaa Idil Addunyaa Briitaaniyaa Aalook Shaarmaan Iistarn Indaastirii Zoon daawwataniiru.
 
Obbo Shimallisii fi Aalook Shaarmaan turtii isaanii Iistarn Indaastirii Zoonin, dhaabbata Yuunii Liivar daawwataniiru.
 
Obbo Shimallis yaada daawwichaan booda laataniin invastimantii qonnaan bulaa, dargaggootaa fi dubartootaa hirmaachisu gara Oromiyaatti fiduu fi deeggaruun dirqama keenya jedhaniiru.
 
Invastimantii ummata keenya fayyadu babal’isuuf ni hojjetamas jedhaniiru.
 
Aalook Shaarmaan gama isaanitiin mootummaan isaanii invastimantii naannicha keessatti miisomuf deeggarsa ni taasisa jedhaniiru.
 
Daawwidhaan boodas magaalaa Duukamitti biqiltuu dhaabaniiru.
 
Jiraattonni magaalaa Duukam obbo Shimallisii fi Aalook Shaarmaanif uffata aadaa gumaachaniiru.
 
Warshaan saamunaa ilkaanii Yuuniiliivar Ityoophiyaa ijaarsise Bitootessa 19, 2011 ebbifamuun hojjechaa jira.
 
Dhaabbatichi Iistarn Indaastirii Zoonitti saamunaa ilkaanii Siignaal oomisha.
 
Yuunii Liivar waggaa 3 oliif saamunaa Laayif Booy, Knoor, Vaazliin Looshin oomishuudhan diinagdee keessatti ga’eesaa ba’achaa jira.
Comments
Loading...