Fana: At a Speed of Life!

Googiliin teeknooloojii afaan mallattoo gara sagalee dubbiitti  jijjiiru uume

0 175

Finfinnee, Hagayya 15,2011 (FBC) – Googiliin bilbila sochootuu smaart deeggaramuun teeknooloojii  afaan mallattoo dubbisuun gara sagalee dubbiitti  jijjiiru uumuu beeksiise.

Googiliin appilikaashiinii afaan mallattoo kana dubbisu ofiin isaaf kan hin hojjenne yoo ta’ellee, appilikeeshinii kanatti fayyadamuun haala salphaa ta’een ifa godheera.

Hanga ammaatti Sooftiweeronni akka kanaa kompiwuuteroota irratti qofaa kan hojjetan ta’uutu  dubbatama.

Googiliin teeknooloojii amma ifoomse kanatti hawaasa rakkoo dhageetti qaban birratti fudhatama guddaa argateera.

Qoratoota  Injiinaraa Googilii kan ta’an Vaaltiin Baazeerviisk fi Faan Zhaang akka beeksisanitti teeknooloojichi bilisaa akka ifoomuf kaayyoon isaa inni guddaan namoonni afaan mallattoon salphumatti akka hubataniif fedhii isaan qaban irraa kan ka’edha jedhan.

Dubduubeen namoota irra argame baayyee kana nama gammachiisu fi gara fuulduraatti Googiliin cimee akka hojjetuu fi akkasumaas hojii Afaan maallattoo gara sagaleetti jijjiiruu cimsee akka hojjetu beeksiseera.

Maddi:- BBC

Comments
Loading...