Fana: At a Speed of Life!

Dhiibbaan dhiigaa guddaan fayyumma sammuu Fiduu danda’a

0 148

Finfinnee, Hagayya 15,2011 (FBC) – Qorannoon namoonni umurii waggaa 30 keessaa jiran dhiibbaa dhiigaasaanii safaramuun fayyummaa sammuu isaaniif gaarii  akka ta’e  mul’ise.

Namoota bara Faranjootaa 1946 dhalatan dhibba 5 irratti hordoffiin taasifame jedhera.

Qoranichiis  dhiibbaan dhiigaa umurii ga’eessummaa irratti ujummoo dhiigaa balleessuu fi dandeetti sammuu ni hir’isaa jedhame.

Dhiibbaan dhiigaa umurii waggaa 36-43 gidduutti dabaluun gara fuulduraatti dandeettiin sammuu hir’achuu akka danda’u ifoomse.

Qorattoonni dame kana akka himanitti dhiibbaan dhiigaa umurii waggaa 43 fi 53 gidduutti dabaluun ujummoowwan dhiigaa balleessuu danda’a jedhame.

Wayita umuriin namaa waggaa 70  dhigni mataa keessatti dhangala’u (stroke) salphaaf nama saaxila jedhame..

Kanaaf ammo namoonni dhiibbaa dhiigasaanii safaramuun fayyummaa  sammuu isaanis eeggachuu qabuu jedhameera.

Maddi:- BBC

Comments
Loading...