Fana: At a Speed of Life!

Filiippee Kootiinhoon waliigaltee ergisaa waggaa tokkootin Baayarn Muuniikitti makame

0 209
Finfinnee, Hagayya 13,2011 (FBC) -Filiippee Kootiinhoon waliigaltee ergisaa waggaa tokkootin Baayarn Muuniikitti makame.
 
Taphataa jifataan jiddugalaa Braaziil Filiippee Kootiinhoon kilabii Baavaariyaanitti makamuuf waliigaleera.
 
Kilabichis Paawundii miiliyoona 19 waggaa 1f kaffaluuf waliigaleera.
 
Kilabichi taphaticha dhaabbataadhan mallatteessifachuu yoo barbaade Paawundii miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 10 kaffaluutu irraa eegama.
 
Ergisaa waggaa 1 kanaan garuu mindaa taphatichaa irra jireessa danda’uuf waliigaleera.
 
Filiippee Kootiinhoon waggaa tokkicha darbeef kilabii Speen Baarseloonaatti dabarse.
 
Yaata’uutii yeroosaa irra jireessatti leenjisaa Erneestoo Vaalvardeen dhaabbidhaan akka taphatu isa hin goone.
 
Innis iddoo taphachuu danda’utti imaluu akka barbaadu ibsaa tureera.
Comments
Loading...