Fana: At a Speed of Life!

Dhiibbaan dhiigaa guddaan carraa dhukkuba Onneef nama saaxila jedhame

0 186

Finfinnee, Hagayya 7,2011 (FBC) – Dhiibbaan dhiigaa guddaan carraa dhukkuba Onnee fi dhiigni sammuu keessatti dhanga’uu ni dabala.

Dhiibban dhiigaa yeroo cimaa deemetti wal’aansa yaalaa yoo hin arganne, carraa dhukkuba onnee fi dhiigni sammuu keessatti dhangala’uu ni dabala.

Dhukkuba dhiibbaa dhiigatiif namoonni saaxilaman:-

 • Dhugaatii alkoolii baay’isuu
 • Nama sochii qaamaa hin taasifne
 • Nama ulfaatinni qaama isaa guddaa ta’e
 • Nyaata ashaboon itti baay’atu nyaachuu
 • Tamboo xuuxuu
 • Qoicha sammu adoochu fayyadamuu
 • Yeroo baay’ee dhiphachuu
 • Kuduraa fi muduraa soorachuu dhabuu
 • Maatii isaa keessa namni dhukkuba kana qabu yoo jiraate

Rakkoowwan dhiibbaa dhiigaan walqabatanii dhufan:

 • Dhukkuba onnee:-dabaluun dhiibba dhiiga onnee irrati hojii dabaluudhan onnee dadhabsa.
 • Sammuu keessatti dhiigni dhiiguu
 • Kaleen dadhabuu fi hanga hojii dhaabuu gahu.
 • Dhukkuba hidda dhiigaa keessumattuu kanneen gara lukaa

Mallattoolee dhiibba dhiigaa:

 • dhukkubbi mataa gar-malee
 • oldeebisiisuu fi nyaata jibisiisuu
 • ofjibbissiisu/confusion/
 • Ijaan arguurrati rakkachuu
 • Funyaan dhiiguu(funuunuu) fa’a jechuun Maayoo kiliniktu gabaase.
Comments
Loading...