Fana: At a Speed of Life!

Chaayinaa lekiimaatti rooba cimaa hobomboleetti makateen lubbuun namoota 28 darbe

0 135

Finfinnee, Hagayya 6,2011 (FBC) – Chaayinaa Lekiimaatti rooba cimaa hobomboleettin walmakeen namoonni lubbuun darbe dabalaa jiraachuun himame.

Hobombooleessa cimaa kanan namoonni lubbuun darbe 28 kan ga’an yoo ta’u, kanneen lubbuun darbe cinaatti  namoonni 20 darban  hanga ammaatti hin argammne.

Moggaasa lekiimaa kan kennameef hobomboolessi kun lolaa uumameen sigigni lafaa mudateera.

Sababa kanaan lammiileen miiliyoona 1 ol ta’an naannoo sanirra gadi dhiisanii ba’aniiru.

Bu’uraaleen misooma naannichaa miidhaaf kan saaxilame yoo ta’u, humni dhiyeessis dhaabateera.

Kanumaan walqabatee hanga ammaatti balalliin Xiyyaara kuma 1 ol adda citeera.

Ministeerri Sodaa Balaa Chaayinaa Baha Chaayinaatti hobomboleessi cimaan waan mudatuuf lammiileen naammicha gad-dhiisaani akka bahanii akeekkachiisa kennuun isaanii ni yaaddatama.

Hobomboleessichi “baay’ee cimaa” ni ta’a jechuun tilmaamni duraa kennamulle, ta’ii sadarkaa giddu galeessa jedhameera.

Maddi: – BBC

Comments
Loading...