Fana: At a Speed of Life!

Daangaan mindaa taphataa tokkoo kuma 50 caaluu akka hin qabne murtaa’e

0 298

Finfinnee, Hagayya 4,2011 (FBC) – Dhumni daangaa mindaa baatii, taphataa tokkoo kuma 50 caaluu akka hin qabne murtaa’e.

Dhuma mindaa taphataarratti waltajjiin qophaa’e kaleessa magaalaa Bishooftuutti mari’atameera.

Waltajjicha kan qopheesse Koomiishinii Ispoortii FDRI fi Federeeshinii Kubbaa Miillaa Ityoophiyaati.

Qooda fudhattoonni dhimmi isaan ilaallatus waltajjicharratti hirmaataniiru.

Dhimmicharratti waraqaan qorannaa kan dhiyaate yammuu ta’u, faayidaan daangaa mindaa dhumaa kaa’uu taphattoota haaraa horachuu, naamusa ispoortii kabachiisuu, qisaasama maallaqaa hir’isuu fi gosoota ispoortii kaan jajjabeessuu keessatti qabu ibsameera.

Haaluma kanaan daangaan mindaa taphataa kuma 50 akka ta’u murtaa’ee; murtichas federeeshinichi akka raawwachiisu kallattiin kaa’ameera.

Comments
Loading...