Fana: At a Speed of Life!

Wanti SIM kaardii bakka bu’a jedhame ESIM’n maalidha…?

0 203

Finfinnee, Hagayya 2,2011 (FBC) – Bilbila sochootuu haaraa gaafa bitnu sagalee waamichaa, ergaa barreeffamaa fi tajaajila interneeti argachuuf SIM kaardii galchuun dhirqama.

Akkuma kanaan dura amaleeffatametti bilbiloota sochootuu (moobaayila) gabaa irra olaaniis haata’u, yeroo ammaa kana gabaa kan to’ataan bilbiloonni smaart ta’an bakka SIM kaardii fudhatan qabu.

OEM, Apple fi oomishtoonni bilbila smaart Googilii (Google) qaban yeroo oomisha isaanii haaraa irratti ESIM galchuu akka eegalan dhaga’ameera.

ESIM’n maalidha …? Yoo jettaan ESIM akkumma SIM kaardii kanaan dura bilbila smaart keenyaan tajaajila hunduma argachuu kan dandeenyudha.

Yeroo ammaa kana fayyadamummaan ESIM faayidaarra kan oole kan jiru SIM kaardii waliin yoo madaalame salphaa akka ta’etu himame.

Akkasumaas, ESIM yeroo tokko serkuuyiit boordi bilbila smaart irratti erga galee booddee nageenyii isaa kan eeggamee fi amanamaa akka ta’etu dubbatame.

Yeroo ammaa kana gabaarraa kan oolanii fi bilbiloonni ESIM fudhatan Googilii peeksil 2, Googilii peeksil 2 XL, Googilii peeksil 3, Googilii Peeksil 3 XL, Googilii peeksil 3aXL , Ayfon XSMax, Ayfon XS, Ayfon XR, Aypaayid Pro, fi Kualkoom Ispidiraagoon 850 proosiseeri kan fayyadamaan kompwuuteroonni wiindoows 10 keessatti aragamu.

Maddi: – www.techworm.net

Comments
Loading...