Fana: At a Speed of Life!

Qajeelfamni meeshaa daangessituu ariitii hojiirra ooluu jalqabe

0 207
Finfinnee,Hagayya 2,2011(FBC) – Qajeelfamni meeshaa daangessituu ariitii hojiirra ooluu jalqabe.
 
Abbaan Taayitaa Geejibaa Federaalaa meeshaa daangessituu ariitii konkolaattotaa hojiirra oolchuu eegaluusaa beeksiseera.
 
Abbaan taayitichaa ibsa laaten akka beeksisetti, meeshichi konkolaattota hundarratti hojiirra oola.
 
Akka abbaa taayitichaatti qajeelfamni hojiirra oolmaa meeshaa daangessituu ariitii fi bulchiinsa isaa lakkoofsi 27/2011 hojiirra ooluu eegaleera.
 
Abbaa taayitichaatti itti aanaan daayreektara olaanaa damee nageenya daandii obbo Mitikkuu Asmaaran akka beeksisanitti, qajeelfamichi kan ba’e balaa ariitidhaan uumamu hir’isuudhafi.
 
Haaluma kanaan meeshichi kaleessaa eegalee konkolaattotarratti hidhamuu eegaleera.
 
Duursa konkolaattota daldalaarratti hojiirra oolaa kan jiru yammuu ta’u, dhawaata garuu hundarratti kan hidhamu ta’uun ibsameera.
 
Comments
Loading...