Fana: At a Speed of Life!

Maqalee 70 Indartaan gara Iikwaatooriyaal Giinii yammuu imalu, Aazaam Baahir Daar galeera

0 225
Finfinnee,Hagayya 2,2011(FBC) – Maqalee 70 Indartaan gara Iikwaatooriyaal Giinii yammuu imalu, kilabiin Taanzaaniyaa Aazaam magaalaa Baahir Daar galeera.
 
Taphoonni gulaallii jalqabaa shaampiyoons liigii Koonfedereeshinii Kubbaa Miillaa Afrikaa fi waancaa Koonfedereeshinii Sanbataa fi Dilbata gaggeeffamu.
 
Shaampiyoons liigii Koonfedereeshinii Kubbaa Miillaa Afrikaatin Ityoophiyaa bakka bu’uudhan Maqalee 70 Indartaan tapha gulaalliif kaleessa gara Iikwaatooriyaal Giinii imaleera.
 
Shaampiyoonaan priimiyar liigii Ityoophiyaa kan bara 2011 Maqalee 70 Indartaan yeroo jalqabaatif shaampiyoons liigii Koonfedereeshinii Kubbaa Miillaa Afrikaarratti hirmaachufi kaleessa gara Iikwaatooriyaal Giinii Maalaaboo kan imale.
 
Maalaaboottis Akkaadaamii Ispoortii Kaanoo waliin tapha gulaallii jalqabaasaa ni gaggeessa.
 
Taphichis Sanbata sa’aa 11rratti istaadiyamii Paabloo Booyaas Dasaampookaatti gaggeeffama.
 
Gulaallii Koonfedereeshinii Kubbaa Miillaa Afrikaatin Faasiil waliin Istaadiyamii Baahir Daaritti kan taphatu Aazaam magaalaa Baahir Daar galeera.
 
Jilli kilabichaa kaleessa magaalaa Baahir Daar galeera.
 
Taphichis Dilbata sa’aa 10tti Istaadiyamii Baahir Daaritti gaggeeffama.
 
Koonfedereeshiniin Kubbaa Miillaa Afrikaa istaadiyamoonni Ityoophiyaa 6 ulaagaa irraa eegamu xiqqaayyuu akka hin guunne beeksisuun isaa ni yaadatama.
 
Yaata’uutii Istaadiyamiin Maqalee fi Baahir Daar daangaa yerootin taphoota Koonfedereeshinii Kubbaa Miillaa Afrikaa akka keessummeessan eeyyameera.
Comments
Loading...