Fana: At a Speed of Life!

Ganda Waggoota 9 darbaniif daa’imni dhiiraa keessatti hin dhalanne

0 266

Finfinnee, Adoolessa 19,2011 (FBC) – kaaba Poolandii ganda xiqqoo Meejiish Oodirzaansikii jedhamtu keessatti waggoota 9 darbaniif daa’imni dhiiraa otuu hin dhalatiin turuun ibsame.

Namoota dhibba 3 gandicha keessa jiraataan keessa irra caalaan isaanii dubartoota jedhame.

Ganda kana keessatti sababa hin beekkamneen waggaa 9f daa’imni dhiiraa otuu hin dhalatiin tureera

Kanumarraa ka’uun bulchiitoonni gandichaa keessatti yeroo daa’imni dhiira dhalatu badhaasa kennaafi akka turantu himama.

Yeroo ammaa kana gandicha keessatti daa’imni dhiiraa umuriin xiqqaa ta’e waggaa 12 akka guuteera  jedha gabaasichi.

Comments
Loading...