Fana: At a Speed of Life!

Dhaabbanni “Brewtech” ijaarsaa warshaa dhugaatii Keenya Beverage irratti walii galtee walii mallatteessan

0 101

Finfinnee Adoolessa 15, 2011 (FBC) – Warshaa dhugaatii “keenyaa” ijaaruuf magaalaa Finfinnee hoteela Ramadaa keessatti walii galteen kan mallatteeffame.

Yeroo dhiyootti ijaarsisaa kan eegalamu ta’a Sosochii arraaqsa diinagdee Oromiyaan eegalte keessaa tokko kan ta’e warshaan kun yeroo ammaa qophiiwwan barbaachisan xumuruun dhaabbata biyya Jarmanii Brewtech waliin waliigaltee ijaarsa waliigalaa wallif mallatteessaniiru.

Dhaabbatichis caalbaasii warshichi akka addunyaatti baase moo’achuu isaas Daayirikteerri warshaa dhugaatii keenya obbo Niwaay Magarsaa ibsaniiru.

Ijaarsa warshaa irratti muuxannoo waggaa 50 olii kan qabu warshaan kun: gosa dhugaatii alkoolii fi lallaafaa qabuun adda durummaan mo’achuu danda’eera jedhan.

warshichi walii galtee kana booda kallattiin hojitti kan seenamu yoo ta’u kanneen kaffaltii kaffalamuu qabu guutumaa guutuutti hin kaffalin akka xumuranis boordiin warshichaa dhaamaniiru. – BDHKO

Comments
Loading...