Fana: At a Speed of Life!

Caffeen Oromiyaa mudamoota adda addaa raggaasise

0 1,573

Finfinnee, Adoolessa 9, 2011 (FBC) – Caffeen Oromiyaa Yaa’ii Idilee 10ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii 5ffaa taa’een muudamoota adda addaa raggaasise.

Itt Gaafatamaan Waajjira ODP Giddu Galeessaa Obbo Addisuu Araggaa Caffeef dhiyeessaniin Caffeenis muudama isaanii raggaasiseera.

Haaluma kanaan;

1. Dr.Tolaa Bariisoo Gadaa: Walitti Qabaa Boordii OBN Oromiyaa

2. Dr. Habtaamuu Ittafaa Galataa : Hoogganaa Biiroo Bishaan Oromiyaa

3. Obbo. Dheengee Boruu Qoossii: Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa

4. Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa : Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

5. Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa : Hogganaa Ejansii Babal’ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa

6. Doktor Qana’aa Yaadataa Irranaa : Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa

7. Obbo Sadaat Nashaa Arabaa: Hogganaa Biiroo Misooma Intarpiraayizii fi Industirii Oromiyaa

8. Obboo Seyifaddiin Mahaadii Abdulkariim: Hogganaa Waajjira Pirezidaantii fi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

9. Injinar Dajanee Fiqaaduu H/Goorgis: Daarektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa

10. Aadde Jamiilaa Sinbirruu Tusaa: Hoggantuu Biiroo Dhimma Hojjataafi Hawaasummaa Oromiyaa

11. Obbo Zinaabuu Asraat Simaa: Daarikteetara Ol’aanaa OBN ta’anii muudamaniiru

Dabalataniis, Wixinee Qajeelfama Fooyya’iinsa Faayidaalee Ogeessota Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa Qajeelfama Lak. 03/2011 ta’e akka hojiirra ooluuf raggaasee jira.

Ajandaa isaa xumuraa kan ta’e muudama Abbootii Seeraa 13 dhiyaateef mirkaneesseera.

Comments
Loading...