Fana: At a Speed of Life!

Dhugaatiin shukkara baay’atu dhibee kaansariif nama saaxila jedhame

0 332

Finfinnee, Adoolessa 4,2011 (FBC) – Dhugaatiin shukkara baay’atu dhibee kaansariif nama saaxila jedhame.

Akk qorattoonni Faransaay ifoomsanitti juusii dabalatee dhugaatiin shukkaari itti baay’atu namoonni fayyadamaan carraa dhibee kaansariin qabamuu isaanii olaanadha jedhan.

Qoranichi gaazexaa biyya Biritaan waa’ee fayyaa gabaasu Britain medical journal irratti bahe.

Waggotaa 5 gidduutti namoota kuma 100 irratti qorannoo taasifamnedha jedhan.

Qorattoonni Yunvariistii Sorbone Paarisitti argamu ammoo rakkina kanaaf sababni inni duraa ammentaa shukkaaraa keessatti aragamudha jechuun barreessaniiru.

Haata’u malee qorannoon kun hin milkoofne waan ta’eef qorannoon biraa akka adeemsifamu waamicha dhiyeessaniiru.

Dhugaatiin rakkoo fayyaa uumuu danda’u shukkaara %5 ol qabateedha jedha qoranichi.

Dhugaatiwwaan lallaafaa, cuunfaa muduraa , shayii fi buna shukkaaraan dhuguun dhibee kaansariif nama saaxila jedhame.

Guyyaatti dhugaatii shukkaara qabu miili liitira 100 yoo fayyadmne %18 carraa dhibee kansariin qabamuu dandeenya jedha bu’aan qoranichaa.

Akka qorannoo kanattii namoota qorannoon irratti gaggeeffame kuma 1 keessaa 22 dhibee kaansarii qabu jedha.

Maddi, BBC

Comments
Loading...