Fana: At a Speed of Life!

Wixineen labsii tajaajila lammummaa maali?

0 511

Finfinnee, Adoolessa 2,2011(FBC)- Wixineen labsii tajaajila lammummaa maali?

Naannoon Oromiyaa wixinee labsii taajijla lammummaa qopheessaa jira.

Kaayyoon labsiii kanaa:
1/ Akkaataa duudhaa sirna Gadaa Oromootin dhaloota haaraa dandeettii, beekumsa, humnaa fi qabeenya isaa misooma saba isaatif gumaachuun dirqama isaa ba’atu ijaaruu.

2/Kenniinsa tajaajila lammuummaa keessatti dhaloota ga’umsa, dandeettii, jaalala sabaa, sabboomunummaa cimaa qabuu fi waan hundaan dorgomaa ta’e uumudha.

3/Adeemsa kanaan humna, beekumsaa fi qabeenya lammiilee walitti qindeessuun Oromiyaa badhaatee fi dimokraasiin keessatti mirknaa’e ijaarudha.

Wixineen labsii kanaa qajeeltoowwan ijaarsa Oromiyaa shanan irratti bu’uurreffamee qophaa’aa jira.

Qajeeltoowwan kunneenis,
1. Duudha Oromummaatti deebi’uu,
2. Waan hundaan dorgomaa ta’uu,
3. Halkanii fi guyyaa hojjechuu,
4. Qulqullummaa,
5. Tumsa

Wixineen labsii kun Caffee Oromiyaatti dhiyaatee erga irratti mari’atameen booda ni ragga’a jedhameet eegama.

Comments
Loading...