Fana: At a Speed of Life!

Ameerikaan baqattoota sirnaan keessummeessaa hin jirtu jedhame

0 218
Finfinnee, Adoolessa 2,2011(FBC)- Dhiphina mooraa baqattoota Ameerikaa yeroon argu hedduun rifadhe jedhan Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti itti gaafatamtuun Mirga Dhala Namaa Miisheel Baashleet.
 
Itti gaafatamtittiin wanti mooraa baqattoota Ameerikaa keessatti argan baay’ee miira nama jeeqa jedhan.
 
Haalli qabiinsa mooraa baqattoota Ameerikaa daa’imman dabalatee haalli qabiinsa baqattootaa akka isaan rifachiise himan.
 
Daa’immanii fi dubartoota dabalatee baqattoonni baay’en mooricha keessa haala mijataa tokko malee jiraachaa jiru jedhan.
 
Itti gaafatamtittiin kana yaa jedhan malee preezidaantiin Ameerikaa Doonaald Traamp baqattoonni karaa daangaa Meeksiikoo gara biyya isaanii akka hin seenne ejjennoon mormaa jiru.
 
Daawwannaa anga’onni Paartii Demokraasummaa Ameerikaa fi falmitoonni mirga siivilii mooraa baqattoota daangaa Ameerikaa fi Meeksiikoo kanatti taasisaaniin wanti argan akka nama gaddisiisu himaniiru.
 
Dhiyeessiin nyaataa fi bishaanii ga’a akka hin ta’in taajjabuu isaanii ibsaniiru.
 
Qondaaltonni daawwicharratti hirmaatanis rakkoo moorichatti argan suura kaasanii maxxansaniiru.
 
Miisheel Baashleet taajjabbii isaanii yoo himan jireenyi baqattootaa haala yaaddessaa keessa jiraachuu kaasaniiru.
 
Baqattoonni rakkoo namtolchee fi uumamaarraa kan ka’e, jireenya isaanii baraaruuf qa’ee isaaniirraa kan sokkan ta’uu ibsaniiru.
 
Maddi; Aljaziiraa
Comments
Loading...