Fana: At a Speed of Life!

Furdunni garmalee tamboo xuuxuu caalaa kaansariif nama saaxila -qorannoo

0 265
Finfinnee, Waxabajjii 28, 2011 (FBC) -Furdunni garmalee tamboo xuuxuu caalaa kaansariif nama saaxila jedhame.
 
Dhaabbanni Briitaaniyaa tokko qorannaa dhimma kanarratti gaggeessen akka beeksisetti, furdinni garmalee kaansarii kalee, dhiigaa fi kaansarii gadaamessaatif nama saaxila.
 
Haaluma kanaan furdinni garmalee tamboo xuuxudhaan yoo madaalamu carraan kaansariif nama saaxuluusaa olaanadha.
 
Qorannaan gaggeeffame namoota furdaa balaaleffachuuf osoo hin taane, carraan kaansariif nama saaxiluusaa olaanaa ta’uu agarsiisufi.
 
Ulfaatinni qaamaa dabaluudhan namoonni miiliyoonan lakkaa’aman kaansariif akka saaxilamantu ibsama.
 
Briitaaniyaatti kaansariif kan nama saaxilan keessaa inni duraa tamboo xuuxudha.
 
Furdinni garmaleemmoo sadarkaa lammaffaa qabateera.
 
Yaata’uutii sababii furdina garmaleetin lakkoofsi namoota kaansariif saaxilamanii dabalaa dhufuun eerameera.
 
Maddi; BBC
Comments
Loading...