Fana: At a Speed of Life!

Hantuuta HIV qabamte vaayrasicharraa bilisa baasun danda’ame

0 358
Finfinnee, Waxabajjii 27,2011(FBC)- Qorattoonni yeroo jalqbaatif hantuuta HIV qabamte vaayrasicharraa bilisa baasuun himame.
 
Yaalin kun namoota vaayrasichi dhiiga isaanii keessa jirutti abdii vaayrasicharraa bislisa ta’uu horeera.
 
Dhibichi dandeettii dhibee ofirraa ittisuu qaamaa hir’isa.
 
Ammeentaa CD-4 qaama nama keessa jirullee ni hir’isa.
 
Yuunvarsiitin Teempilii fi Wiirtuun Yaalaa Neebraaskaa qorannaa kana gaggeessuuf teeknooloojii fooyyessituu jiinii fayyadamaniiru.
 
Sanaan alas dawaan farra HIV suuta dhiigan akka walfudhatu gochuudhan hantuutattiin vaayrasicharraa bilisa akka taatu godhaniiru.
 
Bu’aan qorannichaa hojiirra ooluuf yeroo kan fudhatu ta’us, HIV irraa fayyuun akka danda’amu muul’isa jedhan qorataan garichaan hammataman Hoowaard Jeendelmaan.
 
Sadarkaa idil addunyaatti namoonni miiliyoonni 37 vaayrasii HIVf saaxilamuu ragaan ni muul’isa.
 
Qorattoonni kanneen ogummaa Leezar Aart jedhamu fayyadamuudhan hantuunni 23 akkuma namaatti dandeettii dhibee ofirraa ittisuu akka qabaatan taasisaniiru.
 
Hantuuta yaalichi irratti hojjetame 23 keessaa kan 9 guutummaadhan milkaa’era.
 
Maddi; USA Today
 
 
 
Comments
Loading...