Fana: At a Speed of Life!

Tamboo xuuxuun qaroo ijaa dhabuuf nama saaxila

0 159
Finfinnee, Waxabajjii 25,2011(FBC)- Tamboo xuuxuun qaroo ijaa dhabuuf nama saaxila.
 
Akka qorannoo Waldaa Optoomeetriistin namoonni tamboo xuuxan qaroo ija isaanii balaaf saaxilaa jiru jedheera.
 
Namoonni tamboo hin xuuxne kan xuuxanirra dachaa sadiin waan xixiqqaa adda baafatanii hubachuu danda’u.
 
Tamboon keemikaalota summii ija hubuu danda’an of keessaa qaba.
 
Qorannoon kun namoota kuma 2 fi 6 irratti kan gaggeeffamedha.
 
Isaan keessaa %76 tamboo xuuxuu isaanitiin dhibee kaansariif saaxilamoodha jedhameera.
 
Waldichi fayyaa ijaa eeggachuuf yeroo yerootti qorannoo taasisuu gorseera.
 
Dabalataan qaroon ijaa fayyaa akka ta’u tamboo xuuxurraa fagaadhaa jedheera.
 
Maddi :- BBC
Comments
Loading...