Fana: At a Speed of Life!

Manni marichaa labsii gabaa albuudaa raggaasise

0 180
Finfinnee, Caamsaa 8,2011(FBC)- Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa walga’ii idilee 39ffaa bara hojii 4ffaa har’a gaggeessen labsii gabaa albuudaa raggaasise.
 
Manni marichaa koreen dhaabbii dhimma qabeenya uumamaa, jallisii fi inarjiin qorachaa kan ture wixinee labsii gabaa albuudaa lakkoofsa 1144/2011 sagalee guurudhaan raggaasiseera.
 
Labsii kanaan duraa maalif fooyyessuun akka barbaachise koreen dhaabbichaa mana marichaatif ibseera.
 
Haaluma kanaan amma qaamoleen eeyyama fudhatan naannolee fi bulchiinsota magaalaarraa ta’a; eeyyamoonni bakka bu’ummaa mootummaa federaalatiin laatamaa ture hafeera.
 
Eeyyamni bakka albuudni itti argamuu fi hojiin albuudaa itti hojjetamuu laatamuu akka qabu ibsameera.
 
Dabalataan albuuda qaaliirratti qaamni waraqaa ragaa qabu bakka hundarra naanna’ee alatti ergaa waan tureef, carraa hojii damichaa daangessee tureera.
 
Amma garuu hojimaatichi akka hafu taasifameera; eeyyamaa fi waraqaan ragaa laatamus gosa albuudatiin adda baafameet ta’a.
 
Eeyyamni kana booda laatamu gosa albuudaa hunda akka hammatu taasifameera.
 
Namoota daddabarsa albuuda seeran alaarratti hojjetan irratti tarkaanfin fudhatamu barsiisaa ta’a jedhameera.
 
Comments
Loading...