Fana: At a Speed of Life!

Lixa Oromiyaatti kaampii qubattootaa turan keessaa 45 cufamaniiru

0 184
Finfinnee, Caamsaa 8,2011- Hariiroo obbolummaa ummattootaa cimsuuf mootummaan cichooman hojjechaa jira jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxon.
 
Obbo Admaasun hariiroo obbolummaa ummattootaa cimsuu, nageenya naannoo fi Ityoophiyaa waaraan mirkaneessuf hojjetamaa jira jedhaniiru.
 
Lammiilee sababii adda addaatin qa’ee fi qabeenya isaanitirraa buqqa’an deebisanii dhaabuun itti fufuu eeraniiru.
 
Lammiilee naannoo Beenishaanguul Guumz keessaa buqqa’anii godinaalee Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa keessa qubatanii turan 82,823 qa’eetti deebisuuf hojjetameera.
 
Kana keessaa amma ammaatti lammiileen 66,652 qa’ee isaaniitti deebi’aniiru.
 
Bifuma wal fakkaatun lammiilee rakkoo nageenyatiin naannoo daangaa Beenishaangulii fi godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Hoorroo Guduruu Wallaggaarraa qa’ee fi qabeenya isaanitirraa buqqa’anii turan 71,335 deebisanii dhaabuuf hojjetameera.
 
Kanneen keessaayis 63,015 qa’ee isaaniitti deebi’aniiru.
 
Kaampiiwwan qubannaa yeroo sababii rakkootin banamanii turan 51 keessaa 45 guutumaa guututti cufamaniiru.
 
Hojiin lammiilee hafan qa’ee fi qabeenya isaaniitti deebisuu ammaas dursi kennameefii hoojjetamaa jira jedhaniiru obbo Admaasuu Daamxon.
 
 
Comments
Loading...