Fana: At a Speed of Life!

Injiinar Taakkalaan dargaggoota waldaadhan gurmaa’an daawwatan

0 94
Finfinnee, Caamsaa 8,2011- Itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uuman dargaggoota waldaadhan gurmaa’anii hojjetan daawwatan.
 
Injiinar Taakkalaan dargaggoota kutaa magaalaa Qiirqoositti sheediin kennameefii hojiirra jirani kan daawwatan.
 
Daraggoonni isaan daawwatan kan oomisha kophee, waraqaa, wayaa hodhuu fi wayaa dhahuurratti bobba’anidha.
 
Waldaaleen gurmaa’anii hojjetan kanneen namoota birootifis carraa hojii uumaa jiru.
 
Bakka buutonni waldaalee dhiphina bakka oomishaa fi hanqina hidhata gabaa akka qaban ibsaniiru.
 
Injiinar Taakkalaan gama isaanitiin bulchiinsi magaalichaa rakkinicha hiikuuf kan hojjetu ta’uu ibsaniiru.
Comments
Loading...