Fana: At a Speed of Life!

Sooreyyii biyya keessaa damee oomishaarratti bal’inaan bobbaasuuf fooyyessi taasifamaa jira

0 101
Finfinnee, Caamsaa 6,2011(FBC)- Sooreyyii biyya keessaa damee oomishaarratti bal’inaan bobbaasuuf fooyyessi taasifamaa jira.
 
Ityoophiyaan oomisha alatti ergitu keessaa ga’ee olaanaa kan qabatu damee oomishaa yammuu ta’u, galii fooyya’aas argamsiisaa kan jiru damuma kana.
 
Damichi biyyattiin cee’umsa gara indaastiriitti taasistuuf abdii jabaan irra kaa’ameera.
 
Ministeerri Daldalaa fi Indaastirii damichi bara baraan fooyya’iinsa galmeessisaa jiraatus, ga’aa akka hin ta’in kaasa.
 
Hoji raawwachiistuu olaantun Koorporeeshinii Misooma Indaastirii Paarkotaa Lalisee Nameen FBC waliin turmaata taasisaniin paarkota indaastirii keessatti hirmaannaan abbootii qabeenyaa biyya keessaa gadi aanaa ta’uu kaasu.
 
Kenniinsa liqaarratti rakkoon muul’atu sababii ta’uus ibsu.
 
Kenniinsa liqaatin ala hanqinni galtee fi qaamolee raawwachiistuu waliin ka’u, abbootiin qabeenyaa bal’inaan damicha irratti akka hin bobbaane hudhaa ta’eera jedhu.
 
Koomiishiniin Invastimantii Ityoophiyaatis rakkoolee damichaa furuuf qooda fudhattoota mara waliin qindoominaan hojjechaan jira jedheera.
 
Zuufaan Kaasaahuun
Comments
Loading...