Fana: At a Speed of Life!

Maaynaamaaritti gommaa fulduraa malee paaylatiin xiyyaara qubachiise dinqisiifannaa gonfate

0 204

Finfinnee, Caamsaa 5,2011(FBC)- Maaynaamaaritti gommaa fulduraa malee paaylatiin xiyyaara qubachiise dinqisiifannaa gonfate.

Xiyyaarichi yeroo qubannaa isaatti; gommaan fulduraasaa ba’uufii diduun eerameera.

Qabeenya Daandii Qilleensa Biyyoolessaa Maaynaamaar kan ta’e xiyyaarichi, buufata xiyyaaraa Maandaalaayitti carraaqqii paaylatichaatin nagayaan qubachuun isaa ibsameera.

Qubsiisuun dura ulfaatina xiyyaarichaa hir’isuuf boba’aa keessaa fixuuf qilleensa keessa marsaa tureera.

Paaylatichi funyaan xiyyaarichaa lafa tuqsiisun dura gommaa duubaatti fayyadamuudhan quruphisa xiyyaaraarra qubsiisuu danda’eera.

Haaluma kanaan imaltoonni xiyyaaricha keessa turan namoonni 89 miidhaa malee nagayaan bu’aniiru.

Ministeerri Geejibaa biyyattii dandeettii paaylatichaa dinqisiifateera.

Maddi; BBC

Comments
Loading...