Fana: At a Speed of Life!

Faransaayitti hoolonni barachuuf galmaa’an

0 2,582

Finfinnee, Caamsaa 1,2011(FBC)-Mana barumsaa biyya Faransaayitti argamu tokko balaa cufamuu jala bararuuf hoolonni 15 barachuuf galmaa’uun dhimma dinqisiisaa ta’eera.

Jiraatonni kuma 4 qofti keessa kan jiraatan magaalaa Kireetis Een Beledoone keessatti kan argamu manni barumsaa Julees Ferey lakkoofsi barattootaa muraasa ta’uun cufamuu akk danda’u dubbatameera.

Hoolota barattoota kana keessaa tokko mana barumsaa kanaaf kennaan kennuu jiraatan naannawichaa Gireed jedhamu dubbateera.

Mana barumsaa kana keessa barattoonni daa’immanii 261 qofti kan turan yoo ta’u, yeroo ammaa kana garuu hoolonni hedduun barachuuf daa’immanitti makamaniiru.

Gochi kun baay’ee kan isaan dinqisiise maatii daa’immanii haalicha raajiidha jechuun ibsaniiru.

Maddi; Iskaay Niiwuusi

Comments
Loading...