Fana: At a Speed of Life!

Googiil  bilbiloota ammayyaa gatii salphaan gurguraman ifa godhe

0 724

Finfinnee, Eebila 30, 2011(FBC)-Teeknooloojiin Googiil erga gara gabaa bilbiloota ammayyaatti seenee oolee buleera.

Googiil amma immoo gabaa bilbiloota ammayyaa to’achuu kan isa dandeesisu bilbiloota ammayyaa gatii salphaan gabaaf dhiyeesseera.

Googiil gatii salphaan ni gurgurama jedhee bilbiloonni ammayyaa inni ifa taasises Piiksiil 3a fi Piiksiil 3a XL kan jedhaman ta’uudha kan ibsame.

Googiil Piiksiil 3a fi Piiksiil 3a XL gatiin gabaaf dhiyeesse ji’a 7 dura gabaaf kan dhiyeesse Piiksiil 3 irraa harka walakkaan gatii isaanii kan hir’ise ta’uu ibseera.

Bu’uura kanaan Piiksiil 3an Doolaara Ameerikaa dhibba 5 fi 21n gabaaf ni dhiyaata yoo jedhamu, hammi isaa guddaa kan ta’e 3a XL immoo Doolaara Ameerikaa dhibba 6 fi 12n akka gurguramu ibsameera.

Gatii gabaa bilbiloota ammayyaattiin bilbiloota ammayyaa Andirooyiid caalaa bilibiloonni ammayyaa Googiil gatii mi’aan gabaaf kan dhiyaataan ta’uu ragaaleen ni mul’isu.

Bilbiloonni ammayyaa ol aanoo Googiil gatiin gurgurtaa isaanii bilbiloota Saamsuung Gaalaaksii S10e Doolaara Ameerikaa 92 kan caalu yoo ta’u, Huwaawee P30 immoo Doolaara Ameerikaa 52n caaluun gabaaf dhiyaateera.

Bilbiloonni ammayyaa gatii salphaan yeroo ammaa kan gabaaf dhiyaatan kun Googiil gabaa bilbiloota ammayyaa cabsee akka seenuuf isa gargaaras jedhamee tilmaamama.

Googiil bilbiloota ammayyaa gatii salphaan dhiyeessuutti dabalatee bilbiloota ammayyaa sagalee qofaan ajajuu fi to’achuu dandeesisu oomishuu ibsameera.

Maddi; www.bbc.com

Comments
Loading...