Fana: At a Speed of Life!

Sosochii qaamaa daqiiqaa 30f taasisuun dandeettii yaadachuu ni gabbisa-qorannoo

0 354

Finfinnee, Eebila 28,2011(FBC)-Argannoon qorannoo haaraa amma gaggeeffame tokko akka mul’isutti ispoortii sosochii qaamaa daqiiqaa 30f taasisuun dandeettii yaadachuu akka gabbisu ifa taasiseera.

Kanaan duras gareen qorattoota fayyaa umurii dheeraa fi fayya qabeessaa  jiraachuuf torbeen yoo xiqqaate sa’aa 2:30f sosochii qaamaa taasisuun barbaachisaa akka ta’e dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama.

Ogeeyyiin kunneen yaada kanarra gahuu kan danda’aniif haala idileen sosochii ispoortii taasisuun  guddina sammuuf sababa ta’uu ibsaniiru.

Qorannoon Yuunvaarsitii Ameerikaa Meeryiilaandiin ifa godhame kun daqiiqaa 30fis ta’u sosochii taasisuun kutaa sammuu irratti jijjiirama hojimaataa fiduu akka dandeesisu ibseera.

Yeroo ammaa kana namoonni umuriin isaanii achi siiqe carraan dhibee irraanfachuun qabamuu isaanii bal’aa akka ta’e ni dubbatama.

Dhibee kana fakkaatan ittisuuf umurii bu’ura godhachuun sosochii ispoortii akka taasisan ogeeyyiin fayyaa ni gorsu.

Sababni isaas sammuun keenya dafee wantoota akka hin irraanfaneef waan gargaaruuf ta’uu ibsameera.

Maddi; Mail online

 

 

Comments
Loading...