Fana: At a Speed of Life!

Ol iyyannoon atileet Kaaster Semeniyaan dhimma hormoonii ishee ilaalchisee IAAF irratti dhiyeessite fudhatama dhabe

0 445

Finfinnee, Eebila 24,2011(FBC)-Himanni atileet Kaaster Semeniyaan Waldaa Atileetiksii Idil Adunyaa irratti bantes waldichi atileetonni hamma hormoonii testestiroonii olaanaa qaban dorgommii irratti hirmaachuuf danbii dawaa hormoonicha hir’isu fayyadamuu qaban jedhu baasuun walqabatee ta’uu ibsameera.

Atileettiiti keessa hammi hormoonii testestiroonii dubartoota keessa jiruu ol ishee keessatti waan argamuuf dorgommicha irratti hirmaachuuf ol iyyannoon dhiyeessite fudhatama hin arganne.

Manni Murtii Jaarsummaa Ispoortii (CAS) himannaa atileetiin Afrikaa Kibbaa Kaaster Semeeniyaan dhimmichaan walqabsiistee dhiyeessite fudhatama dhabsiiseera.

Haa ta’u malee manni murtichaa haala hojii irra oolmaa danbiiwwan bahanii irratti yaaddoo akka qabus ibseera.

Atileetiin umurii waggaa 28 shaampiyoonaa Olompikii fageenya meetira 800 Kaaster Semeniyaan Waldaan Federeeshinii Atileetiksii Idil Addunyaa yeroo hunda addatti narratti xiyyeeffata jechuun komatti.

Hormooniin Kaaster Semeniyaa kan dhiiraa fi dubartii kan qabu yoo tahu irra caalaa testestirooniin waan baay’atuuf dubartoota waliin akka hin dorgomneef federeeshinichi seera baaseera.

Maddi; BBC

 

Comments
Loading...