Fana: At a Speed of Life!

Koreen tokkummaa Muusliimotaa yaa’ii hayyootaa fi ulamoota gaggeessuufi

0 144
Finfinnee, Eebila 17, 2011(FBC)- Koreen waloo tokkummaa Muusliimota Ityoophiyaa yaa’ii hayyoota amantichaa fi ulamoota hunda hirmaachise gaggeessuuf qophaa’uu ibse.
 
Korichi ibsa har’a laaten akka beeksisetti, yaa’ichi Eebila 23,2011 magaalaa Finfinnee Hoteela Sharaatanitti gaggeeffama.
 
Koreen Mana Maree Waliigalaa Dhimma Islaamummaa Ityoophiyaa, Koree Fala Barbaadduu fi qaamolee walabaa waliin ta’uun guyyootii kurnan darbaniif rakkoolee ka’aniif falaa fi kallattii kaa’aa tureera.
 
Walitti qabaan korichaa Hajii Umar Idriis akka jedhanitti yaa’ichi dhimmoota jajjaboo sadi irratti mari’ata.
 
Dhimmoota seeraa, gurmii fi amantaa irratti bal’inaan ni mari’ata.
 
Furmaata hunda biratti fudhatama qabus ni kaa’a jedhamee akka eegamu ibsaniiru.
 
Marichi tokkummaa fi nageenya hordoftoonni amantaa Islaamaa jaalatan mirkaneessuuf haala gaarii ni uumas jedhaniiru.
 
Yaa’ichaan booda fala kaa’amu hojiirra oolchuuf Manni Maree Ulamoota Waloo hundaa’uun hojiitti ni gala.
 
Boordiin imaanaa filannoo majliisaa fi dhimmoota waqtaawaa biroorratti hojjetus ni hundaa’a.
 
Haabtaamuu T/sillaaseetu gabaase.
Comments
Loading...