Fana: At a Speed of Life!

Sadarkaa yaaliitin talaalliin dhibee busaa daa’immaniif kennamuun jalqabame

0 179

Finfinnee, Eebila 16, 2011(FBC)- Addunyaarra yeroo calqabaaf sadarkaa yaaliin talaalliin  dhibee busaa ittisu daa’immaniif Maalaawwiitti kennamuun jalqabameera.

Gosti talaallii kanaa yemmuu bookeen busaa nu hidditu qaamni keenya akka dhibee busaa ofirraa ittisuu dandeesisu kan taasisu ta’uu ibsameera.

Daa’imman talaallicha sadarkaa yaaliitin fudhatan keessaa%40 dhibee busaaf saaxilamuu irraa bilisa ta’uu ibsameera.

Dhaabbani Eegumsa Fayyaa Idil Addunyaa akka ibseetti, talaalliin yeroo ammaa kana sadarkaa yaaliitin kennamaa jiru kun dhibee busaa balleessuuf iddoo ol aanaa kan qabu ta’uudha.

Talaallichi yeroo ammaa kana Maalaawwiitti kennamaa kan jiru yoo ta’u, talaallichi sadarkaa yaaliitin kennuufis biyyoota sadeen filataman keessaa Maalaawwiin ishee tokko ta’uu dubbatameera.

Talaallichaan Maalaawwii qofatti daa’imman kumni 100 fi kumni20n dhibee busaa irraa bilisa ta’uu danda’aniiru.

Yeroo dhiyootti talaalliin kun Maalaawwiitti dabalatee Gaanaa fi Keeniyaa keessatti sadarkaa yaaliitin akka kennamuu jalqabu ibsameera.

Dhibeen busaa addunyaarra waggaa waggaan namoota kuma 400 fi kuma 35n du’aaf kan saaxilu yoo ta’u, kanneen keessaa immoo irra caalaan daa’imman ta’uu ibsameera.

Maddi፦ www.bbc.com

Comments
Loading...