Fana: At a Speed of Life!

Obbo Addisuu Araggaa dhiifama gaafatan

0 454
Finfinnee, Eebila 15,2011(FBC)- Hogganaan Waajjira Giddugaleessaa ODP obbo Addisuu Araggaan dhiifama gaafatan.
 
Waltajjii marii obbolummaa ummata Oromoo fi Amaaraa Dilbata darbe Eebila 13,2011 magaalaa Ambootti gaggeeffamerratti waraqaan dhiyeesse irratti ergaan dabarsuu barbaade, seenessuu seenaa garee akka seenaa ummattootaatti dhiyeessuun sirrii akka hin taanen jedhaniiru.
 
Ani akka dhuunfaattis ta’e dhaabni kiyya ODP seenaa fi wareegama Oromoof iddoo olaanaa qabna; ni kabajnas jedhaniiru.
 
Siidaa wareegamtootaa Aanolee fi Calanqoo kan ijaarsise ODPdha; siidaawwan kanneen maal akka ta’an waan hubanneef ijaarsisne jedhaniiru obbo Addisuu Araggaan.
 
Yaata’uutii dogongoraa fi muufii uumameef garaadhayin dhiifama gaafadha; ummannis akka naaf dhiisu nan amana jedhaniiru.
 
Anis ta’e paartin kiyya wareegamaa fi qabsoo Oromoo haaluu hin barbaannu jedhan obbo Addisuu Araggaan ibsa laataniin.
 
Sabboonummaa Oromoorratti ejjennoo cimaa akka qaban eeranii, rakkoo walfakkaataan akka hin mudanne irraa baradheera jedhaniiru.
 
ODPn hanqinaalee deemsa hojii fi gaggeessummaarratti mudatan sakatta’uudhan kallattii fooyya’aa kaa’ameen injifannoon abdachiisaa argameera jedhu obbo Addisuun.
 
Xiyyeeffannoon tokkummaa Oromoo cimsuurratti taasifame ammoo bu’icha dachaa taasiseeran ibsan.
 
ODPn injifannoo Oromoon argate ummata waliin ta’ee kunuunsuun, itti fufsiisuuf ni hojjeta jedhan hoggantichi.
 
Hoggansa faayidaa sabaa mirkaneessu horachuun kan itti fufu ta’a jedhanii; hayyoota, qeerroo fi qarreef balballi paartii isaanii banaa ta’uu ibsaniiru.
 
Comments
Loading...