Fana: At a Speed of Life!

Bara baajataa kanatti agoobarri miiliyoonni 6 ol ni raabsama

0 106
Finfinnee, Eebila 11,2011(FBC)- Bara baajataa 2011tti namoota miiliyoona 12 ol fayyadamoo taasisuuf agoobarri miiliyoonni 6 ol raabsameera jedhe Ministeerri Eegumsa Fayyaa FDRI.
 
Busaa maqsuuf naannolee 6tti aanaalee argaman 239 irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira.
 
Kun yeroo milkaa’etti aanaalee dabalataa 200tti ni duulama jedheera ministeerichi.
 
Yeroo ammaatti namoonni miiliyoonni 63 ol busaadhan akka hin miidhamne agoobara argachuun akka irra jiraatu mirkanaa’era.
 
Kunis bara 1996/97 eegalee irratti hojjetamaa jira.
 
Bittaan keemikaala farra bookee busaa kiilo giraamni 378,956 raawwatamee, manneen miiliyoonni 3.5 biifamaniiru.
 
Kanaan ammoo namoota miiliyoona 11 saaxilamummaa busaa jalaa baraaruun danda’ameera jedheera ministeerichi.
 
Yeroo ammaas agoobara miiliyoona 20 ol kan waggaa 3 oliif tajajailan bakka buusuuf hojjetamaa jira.
 
Maaykirooskoopponni 500 ittisaa fi yaala dhibee busaa cimsuuf aanaaledhaaf raabsamaniiru.
 
 
Sagantaa busaa maqsuu milkeessuu fi weerarashee ittisuuf dawaan priimaakwiin jedhamu buufataalee fayyaa hundaaf kennamaa jira jedheera ministeerichi.
 
Hubannoo hawaasaarrattis hojjetamaa jiraachuus eerera.
Comments
Loading...