Fana: At a Speed of Life!

Yaaliin talaallii kaansarii irratti godhamaa jiran abdii qabeessa ta’uu ibsameera

0 187

Finfinnee, Eebila (FBC)-Addunyaarra dhibeewwan du’aaf nama saaxilan keessaa dhibeen kaansarii sadarkaa duraa irratti argama.

Qoratoonni dhibee kaansarii ittisuuf yeroo yeroon yaalii adda addaa gochaa kan jiran yoo ta’u, odeeffannoon haaraa tibba kana Ameerikaa irra dhaga’ame tokko kaansarii ittisuuf duula godhamuuf abdii qabeessa jedhameera.

Innis talaallii kaansarii yoo ta’u, yaaliin talaallii dhibee kaansarii irratti godhamaa jiran abdii qabeessa ta’aa dhufuun isaanii ibsameera.

Talaallichis dandeettii qaamni keenya dhibee of irraa ittisuu kan guddisu ta’uu dubbatameera.

Dabalataanis talaallichi wantoota dhibee kaansariif sababa ta’an kanneen qaama keenya keessatti argaman kan baleessu ta’uu qorataan Mana Barumsaa Yaala Fayyaa Niiyoork Siitii Ameerikaa  Dooktar Jooshiwa Beradaay dubbataniiru.

Yaalii talaallichaan gaggeeffameen wantoota dhibee kaansariif sababa ta’an ittisuu danda’uun irra gahameeras jedhaniiru Dooktarichi.

Talaallichi hanga ammaatti namoota 6 irratti yaalamuu fi wantoota dhibee kaansariif sababa ta’an qaama namaa keessatti argaman hanga ji’oota 18 keessatti  baleessuu danda’uus ibsaniiru.

Yaaliin hanga ammaatti godhame kun gara fuulduraattis cimee kan gaggeeffamu ta’uu ibsaniiru qoratichi.

Maddi፦ www.upi.com

 

Comments
Loading...