Fana: At a Speed of Life!

Shawaa Daabboon, hidhata mootummaa waliin qabu dhiisudhaan daballii gatii taasise

0 153
Finfinnee, Eebila 8, 2011(FBC)- Finfinnee dabalatee dameewwan hedduu naannoleerraa kan qabu Shawaa Daabboon, hidhata mootummaa waliin qabu dhiisudhaan daballii gatii taasise.
 
Dhaabbatichi Eebila 1,2011 eegalee daballii gatii taasisuun isaa maamiltoota isaarratti komii uumera.
 
Daabboo abbaa giraama 100 Birrii 1 fi saantima 30 ture gara Birrii 2 fi saantima 50tti ol guddiseera.
 
Daabboo abbaa giraama 200 ammoo gara Birrii 5tti ol guddiseera.
 
Daballichaaf sababii kan godhate deeggarsa mootummaatin qamadiin dhiyaachaa ture adda ciccituudhan.
 
Sababii kanaan qamadii gabaarraa bituun oomishasaa dhiyeessuu waan barbaadefi jedhan itti gaafatamaan bulchiinsa, oomishaa fi teeknikaa dhaabbatichaa obbo Girmaa Taaddasaan.
 
Hanqina dhiyeessii qamadiirraa kan ka’e maashinni daabboo Birrii miiliyoonni 40 itti ba’e hojii dhaabuus ibsaniiru.
 
Gabaa biyyattiitti qamadii kuntaalli 1 amma Birrii 1700tti kan gurguramu yammuu ta’u, biyya alaatti garuu baasii geejibaa fi biroo dabalatee Birrii 550 ni argama.
 
Shawaa Daabboon qamadiin mootummaan tumsaan dhiyeessu ga’aa waan hin taanef, ariitii barbaadamuunis waan na hin qaqqabneef, gatii mootummaan tilmaamen gurguruun naaf hin taane jedheera.
 
Daayreektarri koominikeeshinii Ministeera Daldalaa obbo Wandimmuu Filaateen ministeerichi murtee dhaabbatichaa akka kabaju himanii, bu’a qabeessummaan isaa garuu qorannoo dhaabbatichaatinuu mirkanaa’era jedhaniiru.
 
Dhaabbatichi gabaa bilisaatti fayyadamee daballii gochuu akka danda’u ibsanii, abbaan humna qabu bituuf mirga akka qabus eeraniiru.
 
Yaata’uutii hawaasarratti miidhaa akka hin qaqqabsiisne qorannaa gaggeessaa jirra jedhaniiru daayreektarichi.
 
Dhaabbilee qamadii tumsa mootummaatin dhiyaatu fayyadamanii oomishan waliin mari’atamee waliigalamuu ibsaniiru.
 
Ministeerichi baatidhaan qamadii kuntaala kuma 600 ol tumsaan kan dhiyeessu yammuu ta’u, kana keessaa kumni dhibbi 1 fi kumni 60 ol warshaalee Finfinnee keessa jiraniif raabsama.
 
Bara baajataa kanatti qamadii kuntaala miiliyoona 4 bitee galchuuf hojjechaa jiraachuus eeraniiru.
Comments
Loading...